Organisatie

De NNR (Nederlandse Naginata Renmei) is een nationaal en internationaal erkende sportbond voor de naginata sport in Nederland. De Nederlandse Naginata Renmei is lid van de Nederlandse Culturele Sportbond, een overkoepelende sportbond aangesloten bij het NOC*NSF.

In het reeds twintigjarig bestaan van de Nederlandse bond is het gelukt bij de beste vier landen van de wereld te horen. Het Nederlandse team bevat een aantal echte toppers, die jaarlijks dan ook diverse internationale prijzen in de wacht slepen, waaronder het Europees kampioenschap, de 2e plaats bij de wereldkampioenschappen en nog vele andere ereplaatsen.

De doelstelling van de bond is om de naginata sport in Nederland te bevorderen. Hiervoor worden door het Nederlandse naginata team regelmatig demonstraties en workshops gegeven. Ook wordt de naginata sport door middel van publicaties in dagbladen, sportmagazines en internet onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Tevens verspreidt de bond een naginata informatie magazine onder de leden.

Daarnaast stelt de bond materiaal (o.a. naginata’s, kleding en uitrusting) aan de diverse budo verenigingen beschikbaar om de sport voor iedereen toegankelijk te maken.

Niet alleen neemt Nederland regelmatig deel aan kampioenschappen en internationale stages, de bond is ook zeer actief bezig met het organiseren hiervan. Zo zijn bijvoorbeeld de Europese kampioenschappen van 1997 en 2008 in Nederland georganiseerd.

Daarnaast streeft de bond ernaar om één keer per twee jaar een seminar te organiseren, dat onder leiding staat van een of meerdere Japanse leraren. Ook worden er vanuit de bond jaarlijks Nederlandse kampioenschappen georganiseerd om de onderlinge competitie te stimuleren. Tevens is er ieder kwartaal een centrale naginata training voor alle leden van de bond.

Naast het bevorderen van de naginata sport bewaakt de bond ook de kwaliteit. Hiervoor is de bond ondermeer aangesloten bij de Europese Naginata Federatie (ENF) en Internationale “wereld” Naginata Federatie (INF). De bond organiseert volgens internationale richtlijnen autonome landelijke naginata examens. Tevens worden er zeer regelmatig examens georganiseerd in samenwerking met de diverse budo verenigingen.

Enige jaren geleden is de bond ook begonnen met het opzetten van een opleidingstraject voor naginata instructeurs. Inmiddels hebben de diverse personen dit opleidingstraject succesvol afgerond en zijn door de bond gekwalificeerd als naginata instructeur.

Het streven van de bond is om op een professionele wijze haar doelstellingen te realiseren. Omdat de bond zelf niet over vaste medewerkers beschikt is zij hierbij volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van ondermeer haar leden.